دریافت و ارسال اسناد مناقصه و مزایده:
عناوین خدمات دریافت و ارسال اسناد مناقصه / مزایده
1 - خرید و دریافت اسناد مناقصات و مزایدات از دستگاه های برگزار کننده
2 - تحویل و ارسال اسناد خریداری شده به متقاضیان شرکت کننده در مناقصات و مزایدات
3 - تحویل اسناد تکمیل شدۀ شرکت کنندگان به دستگاه برگزار کننده مناقصه و مزایده
4 - پرداخت فیش واریزی مبلغ خرید اسناد به حساب دستگاه برگزار کننده
5 - سایر خدمات رد و بدل شدن مدارک مورد نیاز بین دستگاه برگزار کننده و مشارکت کنندگان
6 - ارائه دانلود اسناد اعلام شده از سوی دستگاه های برگزار کننده
مراحل و مدارک مورد نیاز خدمات اسناد مناقصه و مزایده
فیش واریزی خرید اسناد : بنا بر اعلام دستگاه های برگزارکننده مناقصه و مزایده در فراخوان های عمومی ، هزینه خرید اسناد می بایست به حساب برگزارکنندگان مربوطه جهت دریافت اسناد واریز گردد که این مبلغ متغیر و حدوداً فی ما بین 000/20 الی 000/150 تومان می باشد . سامانه آریادِلیوری می تواند این مبلغ را خود به حساب دستگاه های برگزارکننده واریز نماید و یا متقاضی اسناد ، مستقیماً اقدام به واریز وجه نموده و فیش واریزی را در اختیار این سامانه قرار دهد .
معرفی نامه به نام شخص دریافت کننده اسناد : برای خریداری اسناد از دستگاه های برگزارکننده مناقصه و مزایده ، نیاز به معرفی یک شخصیت حقیقی به دستگاه مربوطه می باشد . مشخصات فردی شخص حقیقی و مختصری از آگهی ( شامل شماره آگهی ، تاریخ انتشار و موضوع آن ) در قالب سربرگ ، همراه با مهر و امضاء شخص حقوقی متقاضی به عنوان معرفی نامه جهت دریافت اسناد به دستگاه برگزارکننده اعلام می گردد .
از آنجائی که نمایندگان سامانه آریادِلیوری در استان های مختلف یا استان های همجوار به صورت دائم و متغیر می باشند ، خواهشمند است جهت آماده سازی معرفی نامه خرید اسناد حتماً با مسئولین ذیربط در این سامانه هماهنگی به عمل آورید .
مُهر شخص حقوقی : در برخی از آگهی های مناقصه و مزایده ، دستگاه برگزار کننده جهت تحویل اسناد ، اعلام به الحاق مهر شخص حقوقی در زمان تحویل می نماید . این امر عمومیت نداشته و در صورت اعلام از سوی برگزارکننده ، حتماً قبل از آماده سازی معرفی نامه ، سامانه آریادِلیوری به متقاضی دریافت اسناد اطلاع رسانی می نماید .
4زمان بندی خرید و تحویل اسناد : تمامی آگهی های مناقصه و مزایده دارای مدت زمان مشخصی برای خرید و تحویل اسناد مربوطه می باشند که توسط دستگاه برگزار کننده در فراخوان های عمومی اطلاع رسانی می گردد ، مدت زمان لازم جهت دریافت یا ارسال اسناد آگهی ها و سایر مرسولات توسط سامانه آریادِلیوری نیز بین 12 الی 72 ساعت کاری می باشد که کاربران می بایست به غیر از زمان اعلام شده توسط برگزارکننده ، مدت زمان مورد نیاز برای انجام امور توسط این سامانه را نیز جهت زمان بندی های خود در نظر داشته باشند .

تعرفۀ خدمات سامانه آریادِلیوری

دریافت و ارسال اسناد درون استانی 50.000 تومان
دریافت و ارسال اسناد استان به استان 100.000 تومان
دریافت و ارسال اسناد مناطق آزاد و ویژه 120.000 تومان
دانلود اسناد ( منتشر شده توسط برگزار کننده مناقصه و مزایده ) 6 ماهه 40.000 تومان و 12 ماهه 70.000 تومان
پرداخت مبلغ خرید اسناد ( به دستگاه برگزارکننده ) 15.000 تومان
اضافه مسیر از شعاع 5 کیلومتری استانی هر کیلومتر اضافه
مسیر 3.000 تومان
اضافه وزن بیش از 2 کیلوگرم هر کیلوگرم اضافه
وزن ، 5.000 تومان
لطفاً جهت آشنایی بیشتر و استفاده از خدمات VIP آریادِلیوری با کارشناسان این سامانه به شماره تلفن های زیر تماس بگیرید :
021 -44 23 44 15 - 20

برخی از مشتریان آریا تندر

eeedd
ffff
first zone
بستنی
dfgdf
dfgdfgfdgd
dafgdfg
sdfsdf
sadfsdaf
sdfsdf
sdfsadf
sadfadsf
sdfsdf