تعرفۀ خدمات سامانه آریادِلیوری

دریافت و ارسال اسناد درون استانی 50.000 تومان
دریافت و ارسال اسناد استان به استان 100.000 تومان
دریافت و ارسال اسناد مناطق آزاد و ویژه 120.000 تومان
دانلود اسناد ( منتشر شده توسط برگزار کننده مناقصه و مزایده ) 6 ماهه 40.000 تومان و 12 ماهه 70.000 تومان
پرداخت مبلغ خرید اسناد ( به دستگاه برگزارکننده ) 15.000 تومان
اضافه مسیر از شعاع 5 کیلومتری استانی هر کیلومتر اضافه
مسیر 3.000 تومان
اضافه وزن بیش از 2 کیلوگرم هر کیلوگرم اضافه
وزن ، 5.000 تومان

تعرفۀ خدمات VIP آریادِلیوری

1 خدمات ( VIP ( 1 وجه امانی تا سقف مبلغ 1.000.000 تومان
2 خدمات ( VIP ( 2 وجه امانی تا سقف مبلغ 2.000.000 تومان
3 خدمات ( VIP ( 3 وجه امانی تا سقف مبلغ 3.000.000 تومان

آریا دلیوری

تهران ، خیابان ستارخان ، خیابان کاشانی پور ، مجتمع تجاری توحید ، طبقه دوم ، واحد 124
20 - 15 44 23 44 ( 021 ) +98
20 44 23 44 ( 021 ) +98
mail[@]ariadelivery.com